VNB Men’s BirdDay

Trong cuốn sách “Phong độ đàn ông”, tác giả Phan Anh đã viết thế này: “Khi gặp chị iem phụ nữ, có rất nhiều thứ để khen: khen đẹp, khen xinh, khen trẻ, khen gầy đi, khen béo ra… Không thấy có gì khen được… Read More