Video: Bao công xử án

Trích đoạn vở kịch tham gia cuộc thi “VNB Tài năng” – Thiên Cầm 2011 của phòng Công nghệ. Biên kịch và đạo diễn: Mr Đào Việt – Mr Hải Nam Phần 1 Phần 2