Thông báo mời họp

THÔNG BÁO MỜI HỌP Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty xin trân trọng kính mời BLĐ Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên dự buổi họp toàn… Read More