GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI

Dear ACE VNB Group, Phòng HCNS xin thông báo và chào đón thành viên mới đến với gia đình VNB của chúng ta như sau: Bạn Nguyễn Văn Lâm   Họ và Tên: Nguyễn Văn Lâm   Năm sinh: 1995   Chức danh: Chuyên viên SEO Marketing   Bộ phận: Marketing/ Vietnam Discovery Travel   Email: [email protected]Read More

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI

Phòng HCNS xin thông báo và chào đón thành viên mới đến với gia đình VNB của chúng ta như sau: 1. Ms Nguyễn Thị Bình   Họ và Tên: Nguyễn Thị Bình   Năm sinh: 1997   Chức danh: Nhân viên Backsales   Bộ phận: Sales Outbound/ Vietnam Discovery Travel… Read More