BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2011-2012

Sau buổi họp công đoàn sang nay ngày 8/9/2011, toàn thể anh chị em VNB Group đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2011-2012, bao gồm các đồng chí:

1. Nguyễn Thu Phương (VNB Travel) – Chủ tịch Công Đoàn
2. Đào Văn Việt (P.Công Nghệ) – Ủy viên
3. Nguyễn Thị Hoài Thu (VNB Land) – Ủy viên
4. Nguyễn Thị Nguyệt Minh (P. Games) – Ủy viên

Ban Chấp Hành Công Đoàn mới đã ra mắt anh chị em VNB Group và hứa hẹn sẽ mang một luồng gió mới cho các hoạt đồng công đoàn của anh chị em trong thời gian tới.

Xin chúc VNB Group luôn đoàn kết, gắn bó và Công Đoàn VNB Group sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ mới 2011-2012!