Video: Bao công xử án

Trích đoạn vở kịch tham gia cuộc thi “VNB Tài năng” – Thiên Cầm 2011 của phòng Công nghệ.
Biên kịch và đạo diễn: Mr Đào Việt – Mr Hải Nam

Phần 1
YouTube Preview Image

Phần 2
YouTube Preview Image