Tổng kết giải bóng đá bãi biển Thiên Cầm 2011

Bán kết 1: Toàn năng & Sáng tối
YouTube Preview Image

Bán kết 2: Cường bạo & Trâu nghé
YouTube Preview Image

Chung kết: Toàn năng & Cường Bạo
YouTube Preview Image

Huy chương bạc chụp ảnh giao lưu cùng trọng tài Huy Công

Chân dung nhà vô địch