Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 8-3

Ms Thanh Hà – Mr Sinh

Ms Vân – Mr Huy Công

Ms Nghĩa – Mr Chinh

Ms Hoài Thu – Mr Triển

Ms Trang – Mr Ngọc

Ms Hằng – Mr Thành

Ms Bùi Hà – Mr Sinh

Ms Dương Trang – Mr Ngọc

Ms Tuyết – Mr Tuấn

Ms Vinh – Mr Sáng

Ms Hương – Mr Cường

Ms Nga – Mr Toàn

Ms Minh Hà – Mr Hoàng DJ

Ms Hoài – Mr Việt

Ms Hạnh – Mr Thành

Ms Giang – Mr Chính

Ms Thương – Mr Chuẩn

Ms Hằng – Mr Quảng

Ms Thanh – Mr Bình

Ms Nhung – Mr Toàn

Ms Hòa – Mr Quảng

Ms Anh Phương – Mr Vương

Ms Lý – Mr Trần Công

Ms Hà Mèo – Mr Hải Nam

Ms Thơm – Mr Vương