Video: 8 Tháng 3 – 2011

Cuộc thi “Khéo tay hay làm” với sự tham gia của 03 đội

Đội 01: Tony Cường – Văn Mạnh – Quảng Prồ – Hoàng DJ

Đội 02: Song Toàn – Ngọc Sáng – Hải Nam – Ngọc Bùi

Đội 03: Jimmy Thành – Huy Công – Vương CN – Chinh Kute

Trích đoạn video:

Thành quả sau 10 phút:


Happy day!