Danh sách phân bố phòng nghỉ khách sạn

Chú ý: 12h trưa ngày 22/7, mỗi phòng cử 1 bạn ra nhận chìa khoá phòng

Khi nhận phòng tại khách sạn, mọi người chia phòng theo danh sách sau:

Phòng

Tên

1

 1. Mr Sáng
 2. Mr Vương
 3. Mr Minh

2

 1. Ms Hương
 2. Ms Nga
 3. Ms Trang

3

 1. Ms Phương
 2. Ms Nhàn
 3. Ms Vinh

4

 1. Ms Loan
 2. Ms Hà
 3. Ms Trang

5

 1. Ms Hằng
 2. Ms Nghĩa
 3. Ms Tuyết

6

 1. Ms Thư (Bạn Mr Chinh)
 2. Ms Huế (Bạn Mr Toàn)
 3. Ms Xuyên

7

 1. Mr Nam
 2. Mr Việt Anh
 3. Mr Công

8

 1. Mr Bình
 2. Mr Sinh
 3. Mr Toàn

9

 1. Mr Chinh
 2. Mr Hưng
 3. Mr Quảng
 4. Mr Nam ( Bạn Ms Hằng)

10

 1. Mr Mạnh
 2. Mr Việt
 3. Mr Hùng

11

 1. Ms Thơm
 2. Ms Thanh
 3. Ms Thảo (Bạn Ms Thơm)

12

 1. Ms Lý
 2. Ms Phương
 3. Ms Hạnh

13

 1. Ms Hòa
 2. Ms Hoài
 3. Ms Giang

14

 1. Ms Huyền
 2. Ms Thanh (Bạn Ms Huyền)
 3. Ms Thanh

15

1. Ms Hà nhân sự

16

 1. Mr Chuẩn
 2. Mr Triển

17

 1. Mr Thành
 2. Mr Công

18

 1. Lái xe
 2. phụ xe