Sơ đồ Văn phòng VNB mới

Dưới đây là sơ đồ chỉ đường tới Văn phòng mới
Địa chỉ: C7/D6 KĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy HN (Toà nhà 7 tầng, màu trắng)