Sơ đồ bãi gửi xe tạm thời

Thông báo thay đổi địa điểm gửi xe.

Trong thời gian chờ chuyển Văn phòng, ace tạm thời gửi xe máy tại bãi xe trên đường Nguyễn Khang ( Xem sơ đồ phía dưới )

Chú ý: Ưu tiên các ace về nhà buổi trưa và đi học sớm buổi chiều để xe tại sân công ty. Đề nghị các ace còn lại đưa xe ra bãi gửi.