Danh sách đi làm muộn Tháng 04-2010

Quí danh

Số lần đi muộn

Ngày đi muộn

Tổng xèng nộp

Ms Loan

15

1.2.5.6.7.8.9.12.13.14.15.19.20.21.22

150.000

Mr Toàn

9

1.6.7.12.14.20.21.26.29

65.000

Mr Vương

6

1.6.7.15.23.27

35.000

Mr Bình

5

2.7.9.16.22

25.000

Mr Hưng

5

3.8.12.15.26

25.000

Mr Quảng

5

1.6.13.16.21

25.000

Mr Sinh

4

1.7.12.16

20.000

Mr Chinh

4

2.13.15.19

20.000

Mr Việt

3

1.13.21

15.000

Mr Trường

3

14.19.21

15.000

Ms Trang

2

12.23

10.000

Ms Trang Dương

2

7.20

10.000

Ms Nga

2

5.9

10.000

Ms Hương

2

13.19

10.000

Mr Công

1

15

5.000

Ms Hà game

1

2

5.000

Ms Nghĩa

1

7

5.000

Tổng

70

445.000