Hình ảnh sinh nhật tháng 2 và 3 – 2010

Hai trong 3 nhân vật chính của tháng – Ms Hoa & Ms Hương
sinh nhat thang 2 va 3

Xin trân trọng giới thiệu MC mới của gia đình VNB – Mr Toàn

sinh nhat thang 2 va 3

sinh nhat thang 2 va 3

sinh nhat thang 2 va 3

sinh nhat thang 2 va 3

sinh nhat thang 2 va 3

sinh nhat thang 2 va 3

sinh nhat thang 2 va 3

sinh nhat thang 2 va 3

sinh nhat thang 2 va 3

sinh nhat thang 2 va 3

Trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”