Danh sách đi làm muộn Tháng 1/2010

Quí danh

Số lần đi muộn

Ngày đi muộn

Tổng xèng nộp

Mr Vương

10

4,5,6,7,814,19,21,22,25

75.000

Ms Loan

10

4,6,7,14,15,21,22,25,26,28

75.000

Mr Toàn

9

5,7,8,11, 22, 25, 26, 28,29

65.000

Mr Việt

8

7.13.18.21.24.25.26.29

55.000

Mr Hưng

8

8.11.12.21.22.25.26.29

55.000

Mr Công Design

7

5.7.11.21.22.25.26

45.000

Mr Chinh

6

7.14.19.25.26.27

35.000

Mr Quảng

6

7.21.22.26.28.29

35.000

Ms Hà Game

6

4.7.11.12.21.22

35.000

Ms Nghĩa

5

7.21.22.25.27

25.000

Ms Hoa

5

7.12.21.22.25

25.000

Ms Trang

4

7.11.21.29

20.000

Ms Hằng

4

4.6.7.26

20.000

Ms Nga

4

7.14.22.27

20.000

Mr Bình

4

4.11.19.25

20.000

Mr Sáng

4

4.7.11.22

20.000

Mr Sinh

2

5.25

10.000

Ms Hà ND

2

25.28

10.000

Ms Hương

2

18.25

10.000

Ms Tuyết

1

7

5.000

Ms Phương

1

19

5.000

Tổng

108

665.000