Video sinh nhật Tháng 1 – 2010

Ms Hà Game – Kẻ đứng sau tình yêu

Ms Tuyết – Bài thơ “Tuổi 17”

Mr Toàn – Ms Nga – Ms Trang – Lời của gió

Ms Phương – Chú ếch con