Chúc mừng sinh nhật tháng 1 – 2010

Trân trọng kính mời toàn thể ace VNB tham dự PARTY chúc mừng sinh nhật Tháng 1 – 2010!
VNB tổ chức sinh nhật cho hai thành viên trong công ty đó là bạn Bình (20/1) và bạn Sáng (30/1).

Thời gian: 16h30 – Thứ 4 – 20/01/2010

Địa điểm: Tầng 1 VNB