Tưng bừng Noel VNB

Xem toàn bộ ảnh tại Đây

Couple ông bà già Noel Mr Hưng & Ms Hoà

VNB Family

Couple Mr Chuẩn & Ms Giang

VNB Family

Couple Mr Chuẩn & Ms Thanh

VNB Family

Couple Mr Toàn & Ms Tuyết

VNB Family

Couple Mr Toàn & Ms Nga

VNB Family

Couple Mr Sinh & Ms Hằng

VNB Family

Couple Mr Bình & Ms Lý

VNB Family

Couple Mr Triển & Ms Phương

VNB Family

Mr Công Công & Ms Hà

VNB Family

Couple Mr Sinh & Ms Hương

VNB Family

Couple Mr Chinh & Ms Hà

VNB Family

Couple Mr Sáng & Ms Nghĩa

VNB Family

Merry Xmas and Happy New Year!!!
VNB Family