Thông báo: Phân công sửa chữa sự cố máy tính

CÔNG TY CP.GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN VIETNAMBIZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009

Thông báo

(V/v: Phân công sửa chữa sự cố máy tính)

Kính gửi: Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty
Do nhân sự trong các phòng cũng đã nhiều lên, đồng thời việc sửa chữa những sự cố do việc hỏng hóc máy tính cá nhân (lỗi window, cài đặt phần mềm,diệt virut…v v ) cũng phát sinh.

Để việc support giữa các phòng được tốt hơn, kể từ ngày 07/12/2009 mỗi người phòng kỹ thuật sẽ có trách nhiệm phụ trách hỗ trợ một bạn ở các phòng khác.

Đối với VNB Media, danh sách phân công hỗ trợ như sau:

Stt

Nam

Nữ

1

Nguyễn Văn Vương

Bùi Thị Hà + Vũ thanh Vân

2

Trần Ngọc Sáng

Nguyễn Thu Loan

3

Qủan Văn Sinh

Ninh Thị Hương

4

Nguyễn Huy Công

Thân Thị Xuyên

5

Đào Văn Việt

Nguyễn Thi Thanh Nga

6

Vương Văn Bình

Nguyễn Minh Hà

7

Nguyễn Tiến Chinh

Đỗ Thi Tuyết

8

Nguyễn Song Toàn

Vũ Thị Hoa

9

Phùng Văn Quảng

Nguyễn Thu Trang

10

Bùi Cát Hưng

Nông Thu Hằng

11

Phòng Kỹ Thuật

Trương Thị Nghĩa

Đối với VNB Travel, Mr Thành sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ chính. Nếu có vấn đề hay sự cố lớn về kỹ thuật có thể liên hệ với Mr Chinh để cử người sang trợ giúp.

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP

TRỰC TUYẾN VIETNAMBIZ

TP KỸ THUẬT

NGUYỄN TIẾN CHINH