Thống kê Quỹ CĐ tháng 11/2009

Stt

Ngày

Chi tiêu

Lý do

1

03-11-2009

53.000

Hoa quả

2

10-11-2009

130.000

Hoa quả

3

17-11-2009

56.000

Hoa quả

4

20-11-2009

1.300.000

In cốc (26x50k)

5

21-11-2009

585.000

Mua đồ trang trí cty

6

100.000

Quà tặng sn Mr Vương

7

70.000

Cắt xốp (Ms Loan)

8

23-11-2009

108.000

Hoa quả

9

26-11-2009

310.000

Bánh gato sinh nhật cty

10

110.000

Hoa quả sinh nhật cty

11

390.000

Bánh kẹo sinh nhật cty

Tiền quỹ tháng 11

3.301.000

Tổng chi tháng 11

3.212.000

Tổng còn lại

89.000