Náo nức không khí chuẩn bị sinh nhật VNB

Không khí chuẩn bị cho ngày sinh nhật lần thứ 2 của VNB đã được hâm nóng ngay từ đầu tuần..

Ace VNB đã tranh thủ giờ nghỉ, ngồi bên nhau cùng nhau thổi bóng bay, cắt chữ để trang trí công ty và các phòng ban thật đẹp, thật ấn tượng.

Và đây là thành quả rực rỡ sau quá trình chuẩn bị..