Thông báo thay đổi giao diện website công ty

Thông báo

(V/v: Thay đổi giao diện website của công ty”

Kính gửi: Ban giám đốc

Cán bộ nhân viên công ty

Phòng tổ chức HCNS công ty xin trân trọng thông báo tới toàn thể BGĐ và cán bộ nhân viên công ty về việc thay đổi giao diện website của công ty như sau:

Kể từ ngày 26/11/2009 (Nhân dịp kỉ niệm Sn lần thứ 2 của VNB) công ty CP giải pháp trực tuyến VietnamBIZ sẽ chính thức áp dụng giao diện website mới:

(Chi tiết vui lòng click here) : http://www.vietnambiz.com/

Chúng tôi xin thông báo để các thành viên công ty hiểu rõ hơn về hình ảnh của VNB và đồng thời để các thành viên có thể quảng bá hình ảnh của VNB trong mắt bạn bè và đối tác.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Phòng tổ chức HCNS công ty