Danh sách đi làm muộn tháng 10

Quí danh

Số lần đi muộn

Ngày đi muộn

Tổng xèng nộp

Mr Toàn

10

1,2,7,8,12,13,14,19,20,25

50.000

Mr Quốc Anh

8

1,5,12,15,16,21,26,28

40.000

Mr Bình

6

1,2,6,7,13,14

30.000

Mr Việt

4

1,7,21,28

20.000

Mr Chinh

3

2,6,14

15.000

Mr Sinh

3

13,14,17

15.000

Mr Công Design

3

13,15,16

15.000

Mr Quảng

3

1,13,14

15.000

Mr Sáng

3

2,12,15

15.000

Mr Hiếu

1

17

5.000

Mr Vương

1

24

5.000

Ms Vân

5

5,6,13,15,16

25.000

Ms Hoa

4

2,14,15,21

20.000

Ms Loan

3

2,13,15

15.000

Ms Hà (Game)

1

15

5.000

Ms Trang

1

15

5.000

Ms Hằng

1

15

5.000

Tổng

60

300.000


Chú ý:

Từ tháng 11/2009, BCH CĐ quyết định thay đổi mức tiền phạt đi làm muộn như sau:

Level 1: Từ 1 – 5 lần : 5.000/lần

Level 2: Từ 6- 10 lần: 10.000/lần (tính từ lần thứ 6)

Level 3: Trên 10 lần : 15.000/lần (tính từ lần thứ 11)