Thống kê Quỹ CĐ tháng 10/2009

Stt

Ngày

Chi tiêu

Lý do

1

03-10-2009

2.010.000

Lẩu vịt – Trung Thu

2

06-10-2009

150.000

Hoa quả

3

12-10-2009

90.000

Hoa quả

4

18-10-2009

1.510.000

Ăn uống chỗ câu cá

5

18-10-2009

415.000

Karaoke

6

18-10-2009

275.000

Mua đồ ăn + hoa quả mang theo

7

20-10-2009

94.000

Hoa quả

8

26-10-2009

250.000

Quà + Hoa quả sn Ms Loan

Tiền quỹ tháng 10

4.775.000 + 300k

300k = Xiền Lan Travel đưa quỹ CĐ ngày 3/10

Tổng chi tháng 10

4.794.000

Tổng còn lại

281.000