Vé xem biểu diễn ca nhạc xiếc

Kính thưa toàn thể Ace VNB,

Hiện nay CĐ đang có 15 vé xem biểu diễn ca nhạc xiếc

Thời gian: 20h – Thứ 7 – Ngày 24 tháng 10 năm 2009

Địa điểm: Rạp xiếc TW – 67 – 69 Trần Nhân Tông

Do số lượng vé là 15 chiếc (không đủ cho toàn bộ aec) nên vé sẽ được phân về các phòng như sau:

Phòng Kỹ thuật : 6 vé

Phòng Nội dung: 4 vé

Phòng Game: 4 vé

Phòng nhân sự: 1 vé

Chú ý: Vé Free

Thời gian nhận vé trước ngày Thứ 6 (23/10/2009)