Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 10 – 2009

Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 10 – 2009

Quí danh

Phòng

Xèng CĐ + Phạt

Mr Chuẩn

Giám đốc

30k

Mr Công

P. Giám đốc

30k + 100k

Mr Nam

P.Giám đốc

30k

Mr Triển

BizLand

30k

Ms Xuyên

Nhân sự

30k

Ms Trang

Nội dung

30k

Ms Hà

Nội dung

30k

Ms Hoa

Nội dung

30k + 10k

Ms Hằng

Nội dung

30k

Mr Chinh

Kỹ thuật

30k + 5k

Mr Công

Kỹ thuật

30k + 5k

Mr Việt

Kỹ thuật

30k + 15k

Mr Bình

Kỹ thuật

30k + 15k

Mr Q.Anh

Kỹ thuật

30k + 35k

Mr Ngọc

Kỹ thuật

30k + 15k

Mr Sinh

Kỹ thuật

30k + 15k

Mr Sáng

Game

30k

Ms Hà

Game

30k + 10k

Ms Vân

Game

30k + 15k

Ms Loan

Game

30k + 25k

Mr Toàn

Kỹ thuật

Chưa phải nộp

Mr Hiếu

Kỹ thuật

Chưa phải nộp

Mr Quảng

Kỹ thuật

Chưa phải nộp

Công ty nộp xèng tháng 10

2.000.000

Tổng thu tháng 10

2.855.000

Còn tháng trước

1.920.000

Tổng

4.775.000