Thống kê Quỹ CĐ tháng 9

Stt

Ngày

Chi tiêu

Lý do

1

03-09-2009

96.000

Cúng rằm (Hoa, lễ, rượu, dưa, nho, thạch)

2

09-09-2009

2.090.000

VNB Men (xem phim + ăn uống + quà tặng)

3

16-09-2009

73.000

Hoa quả

4

25-09-2009

60.000

Hoa quả

5

29-09-2009

706.000

Sinh nhật tháng 9 (Quà tặng + ăn uống)

Tiền quỹ tháng 9

4.795.000 + 150k

150k = Xiền Hà Game đưa ngày 28/9 (trích từ ví Mr Công Trần)

Tổng chi tháng 9

3.025.000

Tổng còn lại

1.920.000