Kết quả bốc thăm

Đã có danh sách bốc thăm 12 cặp đôi, kết quả đeeeeeeey:

Stt

Nhà trai

Nhà gái

1- Nhà chuột

Vương Văn Bình

Nguyễn Thị Lan (travel)

2- Nhà trâu

Quản Văn Sinh

Bùi Thị Hà

3- Nhà hổ

Trần Ngọc Sáng

Nguyễn Anh Phương (travel)

4 – Nhà mèo

Nguyễn Tiến Chinh

Nguyễn Thị Phương (travel)

5- Nhà rồng

Trần Văn Công

Thân Thị Xuyên

6- Nhà rắn

Đào Văn Việt

Nông Thu Hằng

7- Nhà ngựa

Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Minh Hà

8- Nhà dê

Nguyễn Huy Công

Nguyễn Thị Phương Thanh (travel)

9- Nhà khỉ

Mr Triển

Nguyễn Thu Loan

10- Nhà gà

Nguyễn Quốc Anh

Vũ Thanh Vân

11- Nhà chó

Đỗ Quang Ngọc

Nguyễn Thu Trang

12- Nhà lợn

Nguyễn Quang Chuẩn

Vũ Thị Hoa