Danh sách bốc thăm chia cặp

Kinh thưa toàn thể ace,

Buổi lễ bốc thăm chia cặp sẽ được cử hành vào hồi 12h00 ngày hum nay 04/09/2009 tại Tầng 1 VNB.

Do đằng nhà gái có một số bạn bên Travel nên đằng nhà trai sẽ làm đại diện bốc thăm. Nhà trai sẽ bốc thăm hên xui chọn nhà gái và bốc thăm số thứ tự cho cặp.

Danh sách đằng nhà trai và nhà gái tạm thời được sắp xếp ngẫu nhiên như sau:

Đủ 12 cặp – 12 con giáp

Stt

Nhà trai

Nhà gái

1

Nguyễn Quang Chuẩn

Thân Thị Xuyên

2

Trần Văn Công

Nguyễn Thu Trang

3

Nguyễn Phương Nam

Vũ Thị Hoa

4

Nguyễn Tiến Chinh

Nguyễn Minh Hà

5

Đào Văn Việt

Nông Thu Hằng

6

Trần Ngọc Sáng

Bùi Thị Hà

7

Nguyễn Huy Công

Vũ Thanh Vân

8

Nguyễn Quốc Anh

Nguyễn Thu Loan

9

Vương Văn Bình

Nguyễn Thị Lan

10

Đỗ Quang Ngọc

Nguyễn Thị Phương

11

Quán Văn Sinh

Nguyễn Anh Phương

12

Mr Triển

Nguyễn Thị Phương Thanh