Danh sách đi làm muộn tháng 8

Quí danh

Số lần đi muộn

Tổng xèng nộp

Mr Chinh

2

10.000

Mr Bình

2

10.000

Mr Việt

2

10.000

Mr Quốc Anh

2

10.000

Mr Ngọc

1

5.000

Mr Sinh

2

10.000

Mr Công Design

1

5.000

Mr Sáng

1

5.000

Ms Trang

1

5.000

Ms Hoa

1

5.000

Ms Vân

1

5.000

Tổng

80.000

ACE có tên trong danh sách chú ý nộp xèng phạt trước và trong ngày mùng 5/9. Nộp muộn sẽ nhân đôi xèng phạt.