Thống kê Quỹ CĐ tháng 8

Stt

Ngày

Chi tiêu

Lý do

1

10-08-2009

40.000

Quà sinh nhật Mr QA

2

13-08-2009

108.000

Chè (18 cốc)

3

20-08-2009

145.000

Quà sinh nhật Ms Xuyên

4

20-08-2009

107.000

Hoa quả sinh nhật tháng 8

5

22-08-2009

380.000

Đồ ăn chuẩn bị Tour Quan Sơn

6

31-08-2009

100.000

Kính viếng ông Ms Xuyên

7

31-08-2009

55.000

Hoa quả

Tiền quỹ tháng 8

1.040.000

Tổng chi tháng 8

935.000

Còn lại

105.000

(Bonus thêm 70k Quan Sơn của Mr Triển)

Tổng còn lại

175.000