Danh sách đi Tour Quan Sơn

Thời gian: Tập trung và xuất phát lúc 7h tại VNB – Ngày 22/08/2009

Chú ý:

+ Chuẩn bị áo chống nắng, kính mát mẻ, khẩu trang che nắng che gió.

+ Xe máy cần kiểm tra gương, xi nhan, phanh, đổ đầy xăng, giấy tờ đầy đủ..

Danh sách đi Tour Quan Sơn

Xèng = 70k

1

Mr Chuẩn

2

Mr Triển Đã thu xèng

3

Mr Chinh Đã thu xèng
4

Ms Trang

Đã thu xèng

5

Ms Hà

Đã thu xèng

6

Ms Loan

Đã thu xèng

7

Mr Sáng

Đã thu xèng

8

Mr Công

Đã thu xèng

9

Mr Ngọc

Đã thu xèng

10

Mr Sinh

Đã thu xèng

11

Ms Vân

Đã thu xèng

12

Mr Ước (bạn vnb)

13

Ms Quỳnh (bạn ku Sinh)

Đã thu xèng

14

Mr Tuyến (bạn vnb)

15 + 16

Ms Hằng + giai nhà

Đã thu xèng