Thông báo thời gian áp dụng quy chế Công đòan VNB

Kính gửi tòan thể anh chị em VNB

Công đòan VNB xin thông báo thời gian bắt đầu áp dụng quy chế Công đòan VNB là từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2009.

Cụ thể áp dụng như sau:
–        Ngày mùng 5 tháng 8 công đòan sẽ bắt đầu thu tiền quỹ công đòan: 30.000 mỗi anh chị em.

–       Tiền quỹ sẽ được thu theo phòng:
+ Đồng chí Chinh chịu trách nhiệm thu Phòng Kỹ thuật và Phòng Phó giám đốc
+ Đồng chí Hà chịu trách nhiệm thu Phòng Nội dung +  Phòng Giám đốc + Phòng Nhân sự
+ Đồng chí Loan chịu trách nhiệm thu Phòng Game
+ Đồng chí Lan chịu trách nhiệm thu bên Văn phòng Du lịch

–     Đi làm muộn hoặc nghỉ làm không báo cáo: Mỗi nhân viên đi làm muộn ( Sau 8h10’ chị Xuyên sẽ theo dõi và ghi danh sách) sẽ phải nộp phạt 5.000đ/lượt. Mỗi nhân viên nghỉ làm (nửa ngày hoặc cả ngày) mà không báo cáo (báo nghỉ cho phòng nhân sự trước 9h sáng) sẽ phải nộp phạt 10.000đ/lượt. Tổng tiền phạt sẽ được thu vào ngày mùng 5 tháng sau.
–      Để xe không đúng nơi quy định: Mỗi nhân viên có tên trong danh sách gửi xe ngoài bãi gửi xe nếu đem xe để ở sân công ty sẽ phải nộp phạt 5.000đ/lượt. Tiền phạt sẽ được thu vào ngày mùng 5 tháng sau.
–    Hút thuốc lá: Mỗi nhân viên hút thuốc lá trong phạm vi công ty (bao gồm trong phòng. cầu thang, ban công, nhà vs..) sẽ phải nộp phạt 50.000đ/lượt. Tiền phạt sẽ được thu ngay khi phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó Công đòan cam kết sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí để chăm lo đời sống tinh thần cho anh chị em.