QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIETNAMBIZ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

VIETNAMBIZ

I. BẦU BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch công đoàn:

Đồng chí Nguyễn Minh Hà

Nhiệm vụ:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn.

Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn VNB để đề xuất thảo luận với Ban Giám đốc về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn và những kiến nghị của nhân viên.

Đôn đốc nhân viên thực hiện nội quy, kỷ luật lao động của công ty.

Phân công, phân nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên.

Quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn.

Hàng tháng gửi Email thông báo tình hình hoạt động và thu chi của Công đoàn tới toàn thể các anh chị em trong công ty.

2. Ủy viên:

Đồng chí Nguyễn Tiến Chinh (Phòng kỹ thuật)

Đồng chí Nguyễn Thu Loan (Phòng game)

Đồng chí Nguyễn Thị Lan (Đại diện Travel)

Nhiệm vụ:

Trợ giúp cho chủ tịch và giải quyết công việc tại bộ phận được phân công.

Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của nhân viên tại bộ phận được phân công.

Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với Ban Giám đốc và các loại quy chế nội bộ khác của công ty.

Giúp theo dõi việc thu chi tài chính công đoàn

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Ban chấp hành công đoàn VNB có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các nhân viên với ban giám đốc công ty. Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng , kiến nghị của nhân viên để có biện pháp kịp thời giải quyết thỏa đáng.

Kêu gọi nhân viên trong công ty tham gia, hưởng ứng các hoạt động và các phong trào của công ty ( Thăm hỏi ốm đau, cưới xin, thai sản, và các hoạt động vui chơi khác…)

Khi quyết định những vấn đề quan trọng, BCH Công đoàn có quyền triệu tập hội nghị đột xuất và có thể mời đại diện Ban Giám đốc và các trưởng phòng đại diện tham dự.

Quản lý quỹ công đoàn.

III. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Ban chấp hành Công đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể). Mọi công việc do cá nhân phụ trách phải được giao trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Các nghị quyết, quyết định của BCH Công đoàn phải có quá bán số thành viên tán thành mới có giá trị và phải được thi hành nghiêm chỉnh. Những công việc đột xuất cần giải quyết gấp do Chủ tịch Công đoàn quyết định.

Ban chấp hành Công đoàn mỗi tháng họp 1 lần để tổng kết lại các hoạt động và tình hình tài chính (có ghi thành biên bản). Thời gian họp sẽ được tiến hành vào tuần cuối tháng và được thông báo trước 1 ngày.

Gửi báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công khai tài chính mỗi tháng 1 lần.

IV. QUỸ CÔNG ĐOÀN

1. Nguồn thu:

Công ty: Hàng tháng công ty sẽ trích một phần doanh thu để góp vào quỹ Công đoàn số tiền là: 500.000đ – 1.000.000đ (Chưa có con số cụ thể)

Nhân viên: Hàng tháng mỗi thành viên công ty sẽ đóng góp vào quỹ Công đoàn số tiền là: 30.000đ/Người

Đi làm muộn hoặc nghỉ làm không báo cáo: Mỗi nhân viên đi làm muộn ( Sau 8h10’) sẽ phải nộp phạt 5.000đ/lượt. Mỗi nhân viên nghỉ làm (nửa ngày hoặc cả ngày) mà không báo cáo (báo nghỉ cho phòng nhân sự trước 9h sáng) sẽ phải nộp phạt 10.000đ/lượt. Tổng tiền phạt sẽ được thu vào ngày mùng 5 hàng tháng.

Để xe không đúng nơi quy định: Mỗi nhân viên có tên trong danh sách gửi xe ngoài bãi gửi xe nếu đem xe để ở sân công ty sẽ phải nộp phạt 5.000đ/lượt. Tiền phạt sẽ được thu vào ngày mùng 5 hàng tháng.

Hút thuốc lá: Mỗi nhân viên hút thuốc lá trong phạm vi công ty sẽ phải nộp phạt 50.000đ/lượt. Tiền phạt sẽ được thu ngay khi phát hiện vi phạm.

2. Thời gian đóng quỹ

Ngày 5 hàng tháng

3. Thu và quản lỹ quỹ

Người thu: Chủ tịch và các ủy viên Công đoàn

Người giữ quỹ: Chủ tịch Công đoàn

IV. CHI TIẾT CÁC CHẾ ĐỘ CHI CỦA QUỸ CÔNG ĐOÀN

Khoản chi

Dự tính chi phí

Ghi chú

Sinh nhật nhân viên

100.000

Hoa quả hoặc quà tặng

Sinh nhật công ty (27/11)

200.000

Trang trí + Hoa quả

Đám cưới

300.000

Quà tặng

Bản thân nhân viên ốm phải nghỉ công tác và gia đình nhân viên (tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con) bệnh.

100.000 – 200.000

Tùy theo mức độ bệnh (ở nhà từ 3 ngày trở lên hoặc nằm bệnh viện)

Trợ cấp tang chế

100.000

bao gồm nhân viên và gia đình

Thai sản

100.000

Áp dụng với cả nam nhân viên có vợ sinh và nữ nhân viên

8/3 – Quốc tế phụ nữ

50.000/mỗi chị em

Hoa quả + Quà tặng

1/6 – Quốc tế thiếu nhi

50.000 – 100.000/ mỗi cháu

Tùy theo kết quả học tập (Học sinh giỏi, tiên tiến)

Trung thu

50.000/mỗi cháu

Tổ chức đêm rằm Trung Thu

9/9 – VNB Men’s day

50.000/mỗi anh em

Hoa quả + Quà tặng

20/10 – Phụ nữ VN

50.000/mỗi chị em

Hoa quả + Quà tặng

25/12 – Noel

50.000/mỗi nhân viên

Hoa quả + Quà tặng

Ăn uống, hát hò

Công đoàn chi 1 phần, công ty tài trợ 1 phần

Tùy từng hoạt động

Vui chơi, dã ngoại (nội thành và các vùng lân cận quanh HN)

Công đoàn chi 1 phần, phần còn lại anh chị em đóng góp

Tổ chức mỗi quí một lần vào ngày thứ 7 hoặc CN

Ghi chú: Những chi phí trên chỉ là dự tính. Tùy từng trường hợp cụ thể BCH Công đoàn sẽ xem xét và chi tiêu hợp lý.

Trên đây là những quy chế làm việc của BCH Công đoàn VNB, quy chế đã được BCH thống nhất thông qua.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, BCH Công đoàn sẽ thảo luận và thống nhất