News

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI

Dear ACE VNB Group, Phòng HCNS xin thông báo và chào đón thành viên mới đến với gia đình VNB của chúng ta như sau: Bạn Nguyễn Văn Lâm   Họ và Tên: Nguyễn Văn Lâm   Năm sinh: 1995   Chức danh: Chuyên viên SEO Marketing   Bộ phận: Marketing/ Vietnam Discovery Travel   Email: [email protected]Read More

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI

Phòng HCNS xin thông báo và chào đón thành viên mới đến với gia đình VNB của chúng ta như sau: 1. Ms Nguyễn Thị Bình   Họ và Tên: Nguyễn Thị Bình   Năm sinh: 1997   Chức danh: Nhân viên Backsales   Bộ phận: Sales Outbound/ Vietnam Discovery Travel… Read More